BeachvolleybalVerenigingSneek
Bestuur:
 
voorzitter:  G van Solkema (voorzitter@beachvolleybalsneek.nl)
secretaris:  A Piersma (secretaris@beachvolleybalsneek.nl)
penningmeester: Vacant (penningmeester@beachvolleybalsneek.nl)
technische commissie: A van Solkema (tc@beachvolleybalsneek.nl)
toernooi commissie: I Poiesz (toernooi@beachvolleybalsneek.nl)
lid: vacant
 

www.beachvolleybalsneek.nl

info@beachvolleybalsneek.nl

bank NL59 INGB 0007 4015 13

KvK 64600858

Maak simpel je website Eigen site maken